Rádio Impuls | Pošli to dál
Milan Siklenka

Účastník

Milan Siklenka - důchodce (75 let)

Jaroslava Vejmelková

Navrhovatel

Jaroslava Vejmelková - důchodce (58 let)

NA VINOHRADECH SENIOŘI NEMAJÍ ČAS STÁRNOUT

Na Vinohradech senioři nemají čas stárnout
Sice už nebydlí v naší čtvrti, ale často se s ním potkáváme. Pětasedmdesátiletý ing.Milan Siklenka každé pondělí vede na Vinohradech cvičení pro seniory zdarma. Začíná pozdravem, vtípkem a úsměvem pro navedení uvolnění, novým účastníkům vysvětlí, že se jedná i o cvičení pozornosti a rovnováhy, že cviky jsou vybrány z Tai chi, Chi Kungu,Falun Dafa a Jogy a že každý cvičí pro sebe, dle své současné kondice. Stoupne si před ně a předvádí cviky a pozice metodicky. Cvičíme po půl hodinách ve stoji, v sedu na židli a v lehu na zemi (kdo se necítí, může kdykoliv odejít, nebo na židli pozorovat průběh cvičení). Cviky zaměřuje kromě vědomé pozornosti na posilování pánevního dna, svalové páteřní košilky, ohebnost kloubů, a to vše v součinnosti s dechem. Mezi změnou cvičení ve stoje a v sedu (o přestávce na doplnění tekutin) vždy stručně pohovoří o některé problémové oblasti života a jejím řešení. Současně pozve na bezplatnou přednášku, kterou vede sám, nebo člen jeho kolektivu dobrovolníků. Ve cvičení Tai chi se seznámil s obvodní lékařkou a rehabilitačním lékařem, se kterými některé nové cviky konzultoval nebo mu byly přímo doporučeny. O oblibě těchto cvičení mluví fakt, že se ho účastní pravidelně průměrně 50 seniorů. A to začínal před čtyřmi léty s dvěma zájemci. Předtím přednášel a cvičil pouze v sedě v Senior Klubu. Prostor pro cvičení 10 - 15 cvičenců byl již po tříměsíčním nárůstu popularity této pohybové aktivity malý. Starosta Vinohrad PhDr.Čejka je příznivě nakloněn práci pro seniory. Sám jako historik přednáší pravidelně měsíčně v Senior Klubu, zúčastňuje se besed i oslav jubileí a zajistil bezplatně možnost každé pondělí využívat pro cvičení vinohradský Společenský sál.
Pan Siklenka je pro nás vzorem správného životního stylu. O jeho teorii pořádá přednášky, seznamuje nás s tím, co prospěšného můžeme udělat pro sebe, vede nás ke změnám, k rozhodnutí vzdát se škodlivých požitků života, pasivity ke svým zdravotním problémům a zvýšit si tak počet let prožitých s radostí a ve zdraví. Je chemik potravinář (s postgraduálním studiem psychologie osobnosti a práce s lidmi), upozorňuje nás na to co jíst a co chemie je v průmyslově upravené stravě, ale i lécích. Sám léky již řadu let neužívá, kromě očních kapek na snížení nitroočního tlaku a něco na mužský problém s prostatou. Navštěvuje i onkologicky nemocné, aby jim pomohl zvládnout obtížnou životní situaci, se kterou má osobní zkušenost a podařilo se mu zvítězit. Vrátil psychicky devastovaného přítele, se kterým dnes již pravidelně medituje, zpět z bankrotu do úspěšného podnikání. Aktivně pracuje na vinohradě, kde pomáhá příteli stejného věku, který je již bezvládný a zvelebuje zahradu své současné přítelkyně.
Ve svém věku, kdy většina jeho vrstevníků je ochotna se starat pouze o sebe nebo už ani toho není schopna, on se rozdává a nezištně pomáhá ostatním.

facebook


Načítám...