Rádio Impuls | Pošli to dál
Terezie Jachová

Účastník

Terezie Jachová - seniorka (73 let)

Hana Papežová

Navrhovatel

Hana Papežová - galeristka - seniorka (77 let)

Žena se srdcem na dlani

Od r. 2001 je předsedkyni ZO nedoslýchavých Ostrava při SNN v ČR (ZO = základní organizace, SNN = Svaz neslyšících a nedoslýchavých). Organizace nabízí občanům se sluchovým postižením specifické poradenství v otázkách nedoslýchavosti .

4x ročně organizuje členské schůze a 4x ročně schůzky výboru + 1/rok organizuje rekondiční pobyt s výukou odezírání řeči na Horní Bečvě

Na členské schůze se vždy pečlivě připravuje, podává informace nejen aktivitách a změnách v SSN, ale především poradenství z oblasti sociálního (příspěvky na péči – v hmotné nouzi, na kompenzační pomůcky apod.), dále z oblasti zdravotnictví (léky, podpůrné látky, zdravotní cvičení – pomoc seniorům, prevence, přednášky o demenci, apod.). A hlavně se jedná psychologickou pomoc – zvládnutí svého postižení, nebát se s ním žít .

Celý rok připravuje rekondiční pobyt (vypracování projektů na SMO a jednotlivé městské obvody, zajišťuje hotel, autobus, celodenní program, lektorku – logopedku Rekondiční pobyt vede, frekventanty seznamuje s nejnovějšími soviálně právními předpisy, provádí zdravotní cvičení a relaxace.Následně jednotlivé dotace vyúčtovává. vyučování jednotlivých dotací)

Kromě toho se svým členům i nečlenům věnuje individuálně – pomoc při těžkých životních situacích – hmotná nouze, problémy s bydlením apod. Radí i doprovází na úřady, instituce.

Lidem pomáhá dobrovolně, ochotně, srdečně, bez nároků na odměnu


Od vzniku Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava v letech 2001-2002 je aktivní členkou pracovní skupiny Občané se sluchovým postižením. Hájí a prosazuje potřeby klientů, podílí se na tvorbě Komunitních plánů v Ostravě (již 4. plán v Ostravě), plní úkoly, které vyplývají z povinnosti členů pracovní skupiny.

V rámci spolupráce na 1. komunitním plánu přispěla k prosazení „půjčovny kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé v Ostravě a okolí a také ke „ zřízení opravny sluchadel a jejich seřizování dle aktuálního audio- gramu nedoslýchavého. Nedoslýchaví jsou za tuto službu velmi vděčni Moravskoslezské unii neslyšících v Ostravě na Vítkovické ulici, kde se pomoc poskytuje a také finanční podpoře sociálního odboru Magistrátu Ostrava.

Je aktivní ve svém bydlišti. V roce 2001 na výzvu ‚Uřadu městského obvodu Ostrava Poruba, zorganizovala stanovisko občanů IV. městského obvodu zejména 21 bytových družstev k Severnímu spoji, který dle plánu Magistrátu měl vést velmi frekventovaným IV. obvodem se zdravotním zařízením obvodu, nákupními středisky, školami a pod.

V roce 1997 byla spoluzakladatelkou bytového družstva nájemníků 36 bytů, nabízených k privatizaci Úřadem městského obvodu Poruba a toto družstvo doposud vede. Opravy a chod domu zajišťuje co nejefektivněji.

Ochotná komukoliv, kdykoliv pomomoci, obětavá, vstřícná.

facebook


Načítám...